Logo PZFP
pl   |   en

Harmonogram naborów wniosków w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na 2017 rok

23.08.2017 r.

Szkolenia dla organizacji pozarządowych na temat pozyskiwania Funduszy Europejskich

22.08.2017 r.
W całej Polsce odbywają się skierowane do organizacji pozarządowych seminaria informacyjne, warsztaty tematyczne oraz indywidualne i grupowe konsultacje dotyczące przygotowania projektu i wypełnienia wniosku aplikacyjnego z Funduszy Europejskich. Szkolenia są prowadzone przez Towarzystwo...

Konferencja Alternative Finance Forum Fin Tech Social Finance and more

22.08.2017 r.
5 października w warszawskim Centrum Nauki Kopernik odbędzie międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniom związanym z alternatywnymi formami finansowania. Alternative Finance Forum. Spotkanie zgromadzi przedstawicieli instytucji finansowych, urzędników wysokiego szczebla,...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu dla województwa lubuskiego

22.08.2017 r.
Dokonano zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu dla województwa lubuskiego. W dniu 21 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego opublikowany został Komunikat nr 13/2017 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16...

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 20 sierpnia 2017 r.

22.08.2017 r.
Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 od uruchomienia programów do 20 sierpnia 2017 r. złożono 62 020 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 379,8 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 236,8 mld...

Szkolenie w Warszawie dotyczące obowiązków beneficjenta związanych z ochroną danych osobowych oraz kontrolą w projektach współfinansowanych z EFS

18.08.2017 r.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązkami związanymi z ochroną danych osobowych oraz kontrolą w projektach współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu dla województwa mazowieckiego. Najbliższe szkolenie odbędzie się  29 sierpnia 2017 r....

Komentarz PZFP do danych GUS dot. poziomu wynagrodzeń i zatrudnienia w lipcu

17.08.2017 r.
Zgodnie z informacjami podanymi przez Główny Urząd Statystyczny, w lipcu 2017 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 4,5% r/r i wyniosło 6022,1 tys. osób, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) wzrosło o 4,9% r/r i ukształtowało się na...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

16.08.2017 r.
         Strona 1 z 115