Logo PZFP
pl   |   en

Kolejne sukcesy Członków PZFP

02.06.2020 r.
Po raz kolejny Członkowie PZFP zostali wybrani do wdrażania pożyczek płynnościowych. Szczeciński Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. złożył najlepszą ofertę w cz. VI postępowania BGK „Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych Pożyczka...

Stopy procentowe po raz kolejny obniżone

02.06.2020 r.
Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu 28 maja podjęła decyzję o obniżeniu stopy  referencyjnej  NBP  o 0,40pkt  proc.,tj.  do poziomu  0,10%. Jednocześnie  Rada  ustaliła następujący  poziom  pozostałych  stóp procentowych...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

01.06.2020 r.
Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dokument zawiera między innymi informacje o działaniach, typach projektów,...

Opolski Program Regionalny - nowy harmonogram naborów wniosków na 2020 rok

01.06.2020 r.
Zaktualizowano Harmonogram naborów wniosków na 2020 rok w Opolskim Programie Regionalnym. 25 maja 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr...

Zwiększenie funduszu pożyczek płynnościowych z Programu Inteligentny Rozwój

01.06.2020 r.
O 500 mln zł zwiększy się fundusz pożyczek płynnościowych finansowanych z Programu Inteligentny Rozwój. 200 mln zł zostanie przeznaczone dla pośredników finansowych na nowe nabory, a pozostałe 300 mln zostanie rozdysponowanych między pośredników zależnie od wyników...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

28.05.2020 r.
Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu...

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego na 2020 rok

28.05.2020 r.

Częściowe zawieszenie stosowania wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

27.05.2020 r.
21 maja 2020 roku Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowała o częściowym zawieszeniu stosowania niektórych zapisów
         Strona 1 z 178