Logo PZFP
pl   |   en

Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

16.01.2020 r.
Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 jest podstawowym dokumentem określającym działania Instytucji Zarządzającej RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie ewaluacji. Plan ewaluacji...

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w Regionalnym Programie Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2020

16.01.2020 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

15.01.2020 r.
Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dokument zawiera między innymi informacje o działaniach, typach...

Informacja o sytuacji sektora banków spółdzielczych i zrzeszających po III kwartale 2019 r.

14.01.2020 r.

Witamy nowych Członków PZFP

09.01.2020 r.
Z satysfakcją informujemy o tym, że do naszej Organizacji dołączyły dwa nowe podmioty.        Grono członków zwyczajnych PZFP poszerzyło się o Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości. Organizacja działa na zasadach niekomercyjnych,...

PZFP zwrócił się do UOKiK o przeprowadzenie dla Członków Związku bezpłatnych szkoleń

07.01.2020 r.
PZFP zwrócił się do UOKiK o przeprowadzenie dla Członków Związku bezpłatnych szkoleń z zakresu formalnych i praktycznych aspektów przekazywania Urzędowi sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej. Zwróciliśmy Urzędowi uwagę na to, że rosnąca akcja pożyczkowa...

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego

07.01.2020 r.
Zaktualizowano Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego.        30 grudnia 2019 r. Uchwałą nr 1589/VI/19 Zarząd...

Życzenia Świąteczne

20.12.2019 r.
Polski Związek Funduszy Pożyczkowych składa wszystkim swoim Członkom oraz interesariuszem najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych zdrowo i radośnie oraz wielu sukcesów i pomyślności w nadchodzącym 2020 roku.
         Strona 1 z 168