Logo PZFP
pl   |   en

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

30.11.2020 r.
Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Dokument zawiera między innymi informacje o części działań, typach...

Harmonogram naborów wniosków dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój na 2021 rok

30.11.2020 r.
Zaprezentowano Harmonogram naborów wniosków dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój na 2021 rok. Dokument prezentuje zestawienie terminów naborów wniosków...

Spotkanie Członków PZFP za nami

27.11.2020 r.
27 listopada odbyło się spotkanie Członków PZFP. Dyskusji poddano, i ostatecznie uzgodniono, treść rekomendacji dotyczących potrzebnych rozwiązań w kolejnym okresie programowania, które zostaną przedstawione decydentom podczas konferencji 1 grudnia br. Zdecydowano także o...

O funduszach pożyczkowych w „Pulsie Biznesu”

26.11.2020 r.
25 listopada „Puls Biznesu” opublikował artykuł dotyczący pozabankowych źródeł finansowania MŚP. W artykule pt.: „Bank nie dał kredytu? Pieniądze ma też fundusz” znalazło się...

Regionalny Program Województwa Lubuskiego 2014-2020

25.11.2020 r.
Zmieniono Regionalny Program Województwa Lubuskiego 2014-2020. 19 listopada Komisja Europejska przyjęła zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, głównie w...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

24.11.2020 r.
Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 10 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego...

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2021 w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

23.11.2020 r.

Zmiana rozporządzeń mających na celu wspieranie polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

19.11.2020 r.
Weszły w życie nowelizacje rozporządzeń związanych ze wspieraniem gospodarki w związku z pandemią. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał nowelizacje dwóch rozporządzeń: Rozporządzenie z dnia 9...
         Strona 1 z 191