Logo PZFP
pl   |   en

Regionalny Program Województwa Wielkopolskiego 2014-2020

28.07.2020 r.
Zaktualizowano Regionalny Program Województwa Wielkopolskiego 2014-2020. Celem Programu jest zwiększanie konkurencyjności regionu oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców poprzez...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego

27.07.2020 r.
Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa...

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na rok 2020

27.07.2020 r.

Stopy procentowe NBP bez zmian

16.07.2020 r.
14 lipca odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 0,10% w skali rocznej; stopa...

Z dumą prezentujemy świetne rezultaty pracy funduszy pożyczkowych - Raport PZFP za 2019 rok już dostępny!

15.07.2020 r.
Z przyjemnością informujemy o tym, że, wydany dzięki wsparciu finansowemu i merytorycznemu Banku Gospodarstwa Krajowego, Raport PZFP za 2019 rok jest już dostępny. Jednocześnie dumą napawają nas wyniki osiągnięte przez fundusze pożyczkowe w ubiegłym roku. Na koniec 2019 roku kapitał...

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2020 rok

14.07.2020 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

13.07.2020 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na 2020 rok

07.07.2020 r.
         Strona 1 z 182