Logo PZFP
pl   |   en

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w Regionalnym Programie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2018

15.11.2018 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego

15.11.2018 r.
Opublikowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego...

Witamy nowego Członka PZFP

14.11.2018 r.
Z przyjemnością informujemy o tym, że zgodnie z uchwałą Zarządu PZFP lista Członków naszego Związku poszerzyła się o Bielski Fundusz Projektów Kapitałowych Spółka z o.o.. Misją i celem BFPK Sp. z o.o. jest aktywne wpieranie rozwój przedsiębiorczości poprzez...

Zmiany w Regionalnym Programie Województwa Dolnośląskiego przyjęte przez Komisję Europejską

14.11.2018 r.
12 listopada 2018 r. Komisja Europejska przyjęła zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zmiany programu zostały przyjęte uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 6176/V/18 z dnia 8 listopada 2018 r. Zachęcamy do zapoznania się...

Postępy w realizacji programów 2014-2020 stan na 12 listopada 2018 r.

14.11.2018 r.
Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 12 listopada 2018 r., złożono 95 904 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 594,8 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 363,0 mld zł....

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Opolskiego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego

09.11.2018 r.

Sytuacja na rynku kredytowym – badanie NBP

06.11.2018 r.
W III kwartale 2018 r. ankietowane banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych i kredytów dla przedsiębiorstw oraz złagodziły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych. W opinii ankietowanych banków popyt na kredyt mieszkaniowy oraz kredyt dla...

Projekt zmiany Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020

05.11.2018 r.
         Strona 1 z 144