Logo PZFP
pl   |   en

Przedstawiciele PZFP spotkali się z Marszałkiem woj. Warmińsko-Mazurskiego

18.01.2019 r.
16 stycznia Prezes PZFP spotkał się z Marszałkiem woj. Warmińsko-Mazurskiego, Panem Markiem Gustawem Brzezinem. W spotkaniu, na prośbę Pana Prezesa Marki Miki, udział wzięła także Wiceprezes naszej Organizacji, Pani Barbara Bąkowska. Spotkanie odbyło się dzięki pozytywnej reakcji Pana...

Kolejny sukces Członka PZFP

16.01.2019 r.
Członkowie PZFP dominują jeśli chodzi o zwycięstwa w przetargach BGK na wybór pośredników finansowych. Kolejny sukces odniosła Polska Fundacja Przedsiębiorczości. Fundacja złożyła najlepszą ofertę w cz. II przetargu Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania...

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

16.01.2019 r.
Zachęcamy do zapoznania się z aktualną wersją Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Zmiany zostały przyjęte 8 stycznia...

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w Regionalnym Programie Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2019

16.01.2019 r.
8 stycznia 2019 r. uchwałą nr 27/19 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020 przyjął zmiany w Harmonogramie...

Stan i perspektywy rozwoju inteligentnych specjalizacji w subregionie konińskim

15.01.2019 r.
Zakończeniu uległy prace związane z projektem pt. „Stan i perspektywy rozwoju inteligentnych specjalizacji w subregionie konińskim”. Badanie przeprowadzone zostało przez firmę EU-Consult sp. z o.o. na zlecenie Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa...

Ukonstytuowały się władze Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej

15.01.2019 r.
10 stycznia odbyły się XXXVIII obrady plenarne Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Posiedzenie miało charakter wyborczy. Na Prezesa Zarządu Związku Województw RP został wybrany Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa...

Zaktualizowano Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

11.01.2019 r.

Reprezentanci PZFP spotkali się z władzami samorządu województwa Podkarpackiego

10.01.2019 r.
9 stycznia przedstawiciele PZFP spotkali się z władzami województwa Podkarpackiego. Związek był reprezentowany przez Prezesa, Pana Marka Mikę i Członka Zarządu, Pana Janusza Hawryła. Ze strony regionu w spotkaniu udział wzięli m.in.: Wicemarszałek Województwa, Pani Maria Kurowska...
         Strona 1 z 148