Logo PZFP
pl   |   en

Szkolenie w Warszawie w formie warsztatów i analiz poświęcone zamykaniu projektów w praktyce w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego

22.07.2019 r.
Zachęcamy do udziału w szkoleniu w Warszawie w formie warsztatów i analiz poświęcone zamykaniu projektów w praktyce w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z kwestiami związanymi z zamykaniem...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego

22.07.2019 r.
Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa...

Zmiany Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

19.07.2019 r.
12 lipca 2019 r. Komisja Europejska przyjęła zmiany Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zmiany programu zostały przyjęte uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 980/VI/19 z dnia 10.07.2019 r. Aktualna wersja RPO WD 2014-2020 znajduje się

Kolejne sukcesy Członków PZFP

15.07.2019 r.
Z przyjemnością informujemy o tym, że po raz kolejny Członek PZFP wygrał postępowanie przetargowe BGK na wybór pośredników finansowych. Polska Fundacja Przedsiębiorczości złożyła najlepsze oferty w częściach VIII i IX przetargu BGK Wybór Pośredników Finansowych...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

26.06.2019 r.
Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Dokument zawiera informacje o typach projektów i beneficjentów, którzy...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

25.06.2019 r.
Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego

21.06.2019 r.
Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego.  Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego...

Harmonogram naborów wniosków w Regionalnym Programie Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok

18.06.2019 r.
         Strona 1 z 158