Logo PZFP
pl   |   en

Kolejne sukcesy Członków PZFP

20.02.2020 r.
Z satysfakcją odnotowujemy kolejne sukcesy Członków PZFP w przetargach BGK na wybór pośredników finansowych. Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości złożyło najlepszą ofertę w cz. I przetargu Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania...

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na 2020 rok

19.02.2020 r.

Informacja o zmianie SZOOP PO WER 2014-2020

19.02.2020 r.
11 lutego 2020 r. minister Anna Gembicka zatwierdziła siedemnastą wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego

19.02.2020 r.
Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa...

Planowane szkolenie – ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

07.02.2020 r.
3 marca w Warszawie odbędzie się, organizowane przez PZFP, szkolenie dotyczące ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Szkolenie pozwoli na zdobycie wiedzy z zakresu obowiązków wynikających z ustawy i będzie mieć charakter maksymalnie praktyczny....

Obradował Zarząd PZFP

06.02.2020 r.
5 lutego obradował Zarząd PZFP. W trakcie spotkanie poruszano takie tematy jak: tegoroczne Walne Zebranie Członków PZFP, Raport za 2019 rok, plan finansowy Związku na bieżący rok, odpowiedź PARP na pismo PZFP dotyczące obowiązków sprawozdawczych po nowelizacji ustawy o...

Aktualizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

06.02.2020 r.
Zaktualizowano Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 9 stycznia Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w RPO WSL...

Sytuacja na rynku kredytowym – analiza NBP

04.02.2020 r.
NBP opublikował analizę sytuacji na rynku kredytowym w IV kw. 2019 roku. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty, które...
         Strona 1 z 170