Logo PZFP
pl   |   en

Harmonogramy naborów wniosków w województwach Kujawsko-Pomorskim i Małopolskim

20.10.2017 r.
Opublikowano Harmonogramy naborów wniosków w województwach Kujawsko-Pomorskim i Małopolskim. Dokumenty prezentują terminy naborów wniosków o dofinansowanie w 2017 roku.

Badanie NBP dotyczące kondycji sektora przedsiębiorstw

18.10.2017 r.
NBP opublikował wyniki swojego cyklicznego badania obrazującego sytuację w sektorze przedsiębiorstw. "Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw..." publikowana jest zwyczajowo w drugiej połowie...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Śląskiego 2014-2020

18.10.2017 r.

Komentarz PZFP do danych GUS dot. dynamiki zatrudnienia i wynagrodzeń we wrześniu

17.10.2017 r.
Zgodnie z informacjami podanymi przez Główny Urząd Statystyczny, we wrześniu 2017 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 4,5% r./r. i wyniosło 6030,8 tys. osób, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) wzrosło o 6,0% r./r. i ukształtowało się na...

Prezes PZFP wziął udział w debacie „Rzeczpospolitej” pt.: „Zwrotne instrumenty finansowe dla przedsiębiorców w regionalnych i krajowych programach operacyjnych”

12.10.2017 r.
11 października w redakcji „Rzeczpospolitej” odbyła się debata pt.: „Zwrotne instrumenty finansowe dla przedsiębiorców w regionalnych i krajowych programach operacyjnych”. Nasz Związek reprezentował Pan Prezes Marek Mika. Debata odbyła się w ramach cyklu...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Lubuskiego

12.10.2017 r.
Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Lubuskiego. 10 października 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął zmiany do...

Projekt zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

10.10.2017 r.
Główne zmiany w dokumencie wynikają m.in. z potrzeby dostosowania zapisów Wytycznych do zmian w Umowie Partnerstwa oraz doświadczeń IK UP w zakresie koordynowania realizacji projektów dotyczących włączenia społecznego. Uwagi do

VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

05.10.2017 r.
Zachęcamy do udziału w VII Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się w dn. 18-20 października 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Hasłem przewodnim kongresu jest: „Nauka-Biznes-Samorząd- RAZEM DLA GOSPODARKI”....
         Strona 1 z 119