Logo PZFP
pl   |   en

Kolejne posiedzenie Grupy Roboczej PZFP za nami

21.10.2020 r.
21 października odbyło się kolejne posiedzenie Grupy Roboczej PZFP ds. wypracowania rekomendacji w zakresie kształtu instrumentów finansowych wdrażanych w perspektywie 2021 – 2027. Przeprowadzono ożywioną dyskusję, której celem było wypracowanie rozwiązań pozwalających...

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

21.10.2020 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego na 2020 rok

21.10.2020 r.

Przedstawiciele PZFP w Radzie Przedsiębiorców

20.10.2020 r.
Na zaproszenie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Pana Adama Abramowicza, PZFP zgłosił swoich przedstawicieli do Rady Przedsiębiorców funkcjonującej przy Rzeczniku. W skład Rady wchodzą: organizacje pracodawców oraz przedsiębiorców, organizacje...

Postępy w realizacji programów

16.10.2020 r.
Z unijnym dofinansowaniem realizowane są 71 724 inwestycje o łącznej wartości 489,6 mld zł. Od uruchomienia programów do 11 października 2020 roku złożono 158 437 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 801,6 mld zł. Wartość dofinansowania UE we...

Członkowie PZFP się nie zatrzymują

15.10.2020 r.
Po raz kolejny Członek PZFP wygrywa przetarg na wybór pośredników finansowych. Polska Fundacja Przedsiębiorczości złożyła najlepszą ofertę w cz. II i III przetargu Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka na Zmianę Modelu...

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na 2020 rok

14.10.2020 r.

Stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie

12.10.2020 r.
7 października 2020 odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. stopa referencyjna 0,10% w skali rocznej; stopa lombardowa 0,50% w skali rocznej; stopa depozytowa 0,00%...
         Strona 1 z 187