Logo PZFP
pl   |   en

Komentarz PZFP do danych GUS dotyczących poziomu bezrobocia w marcu

26.04.2017 r.
Zgodnie z informacjami podanymi przez Główny Urząd Statystyczny, stopa bezrobocia w marcu br. wyniosła 8,1 proc. wobec 8,5 proc. w lutym. Od początku roku stopa bezrobocia spadła już o 0,5 pkt proc. Nie ma przesłanek makroekonomicznych, które wskazywałyby na to, że trend spadkowy...

Seminarium „InnovFin- Instrumenty Finansowe dla innowatorów. Nowe propozycje finansowania innowacyjnego biznesu w Polsce”

26.04.2017 r.
w imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej zapraszamy do udziału w seminarium pt. „InnovFin - Instrumenty Finansowe dla innowatorów. Nowe propozycje finansowania innowacyjnego biznesu w Polsce” dn. 9 maja...

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 17 kwietnia 2017 r.

24.04.2017 r.
Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 do 17 kwietnia 2017 r. złożono 50 220 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 302,2 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 189,2 mld zł. Do 17 kwietnia 2017 r....

Harmonogram naborów wniosków w Regionalnym Programie Województwa Mazowieckiego na 2017 rok

24.04.2017 r.
Opublikowano zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków w Regionalnym Programie Województwa Mazowieckiego na 2017 rok. Zmiany dokonano 18 kwietnia br.

Zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 – projekt

24.04.2017 r.

Harmonogramy naborów wniosków w woj. Śląskim i Wielkopolskim

14.04.2017 r.
Opublikowano zaktualizowane harmonogramy naborów wniosków dla woj. Śląskiego i Wielkopolskiego. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął 11 kwietnia 2017 r. zaktualizowany...

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Województwa Podkarpackiego w zakresie kwalifikowania wydatków z Programu dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

12.04.2017 r.
11 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP) w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP. Z dokumentem można zapoznać się...

Szkolenie specjalistyczne w Warszawie dotyczące pomocy publicznej i pomocy de minimis

12.04.2017 r.
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza na bezpłatne szkolenie specjalistyczne, którego celem jest zaprezentowanie obowiązków beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego...
         Strona 1 z 108