Logo PZFP
pl   |   en

MARR S.A. rozpoczyna udzielanie pożyczek na poprawę efektywności energetycznej i rewitalizację

19.01.2018 r.
19 stycznia Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Członek PZFP) podpisała umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na podstawie, której udzielać będzie pożyczek na poprawę efektywności energetycznej i rewitalizację. Fundusze na nowe programy pożyczkowe pochodzą z Regionalnego...

Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020

19.01.2018 r.
Opublikowano Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020. Wytyczne mają na celu określenie warunków...

Oferty Członków PZFP po raz kolejny najlepsze

18.01.2018 r.
Oferty Członków PZFP po raz kolejny okazały się najlepsze w toku postępowań przetargowych na wybór pośredników finansowych Oferta Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości

Podręcznik beneficjenta obsługi systemu SL2014

17.01.2018 r.
Opublikowano podręcznik beneficjenta obsługi systemu SL2014.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnych Programów Województw Lubelskiego i Zachodniopomorskiego

16.01.2018 r.
Uchwałą nr 48/18 z 10 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (wersja 27.0) wprowadzając...

Konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie polityki spójności po 2020 roku

12.01.2018 r.
Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących funduszy UE w dziedzinie polityki spójności po 2020 roku. Komisja Europejska planuje w 2018 roku przedłożyć swoje propozycje dotyczącej nowej perspektywy finansowej. W celu wypracowania tych propozycji,...

Materiał informacyjny dotyczący kwalifikowalności uczestników projektu Programu Wiedza Edukacja Rozwój

12.01.2018 r.

Uaktualniono Podręcznik Beneficjenta SL2014

11.01.2018 r.
Dostępna jest nowa wersja Podręcznika Beneficjenta SL2014. Podręcznik Beneficjenta to instrukcja pracy w SL2014. Zamieszczony na stronie www.pois.gov.pl Podręcznik Beneficjenta (wersja 1.9)...
         Strona 1 z 125