Logo PZFP
pl   |   en

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020

16.09.2019 r.

Płaca minimalna w 2020 roku

11.09.2019 r.
Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 roku. W przyszłym roku minimalne pensje wzrosną do poziomu 2600 zł brutto, a stawka godzinowa wyniesie 17 zł. Płaca minimalna wzrośnie o 350 zł tj. o15,6 proc....

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w Regionalnym Programie Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2019

11.09.2019 r.

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

11.09.2019 r.

Szkolenia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

10.09.2019 r.
24 i 25 września odbędą się szkolenia organizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Najbliższe szkolenie, którego celem jest zapoznanie uczestników z  projektem zmian Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz wnioskiem o...

Witamy nowego Członka PZFP

06.09.2019 r.
Z przyjemnością informujemy o tym, że zgodnie z uchwałą Zarządu PZFP lista Członków naszego Związku poszerzyła się o Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. WARP sp. z o.o. została powołana w 2003 roku przez: Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Samorząd...

Obradował Zarząd PZFP

06.09.2019 r.
5 września odbyło się posiedzenie Zarządu PZFP. W trakcie spotkania dyskutowano m. in. na temat Strategii działania Związku, działalności Grupy roboczej PZFP ds. cyfryzacji funduszy pożyczkowych, czy też planowanym jesiennym spotkaniu sektora mikrofinansowego. W trakcie spotkania poruszono...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

04.09.2019 r.
Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu...
         Strona 1 z 161