Logo PZFP
pl   |   en

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

31.03.2020 r.

Nowy harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Województwa Opolskiego

31.03.2020 r.
Przyjęto nową wersję harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla RPO Województwa Opolskiego. Dokument został przyjęty 23 marca 2020 r. przez Zarząd...

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

30.03.2020 r.

Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020

26.03.2020 r.
24 marca 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę dotyczącą zmiany Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Witamy nowego Członka PZFP

26.03.2020 r.
Z przyjemnością informujemy o tym, że lista Członków naszego Związku poszerzyła się o Fundację - Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach. Fundacja powstała w 1992 roku. Fundatorem było miasto Starachowice. Misją organizacji jest tworzenie korzystnych warunków do...

Dolnośląski program regionalny - przyjęcie uchwały na rzecz sprawnej realizacji projektów

25.03.2020 r.
Przyjęto rozwiązania na rzecz sprawnej realizacji projektów w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w związku z epidemią koronawirusa. W związku z rozpowszechnianiem się COVID-19 w Polsce oraz wprowadzeniem szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem,...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

25.03.2020 r.
Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Dokument zawiera między innymi informacje o części działań, typach projektów i...

400 mln zł na pożyczki – BGK planuje współpracę z funduszami pożyczkowym

23.03.2020 r.
W ramach walki z kryzysem gospodarczym BGK planuje współpracę także z funduszami pożyczkowymi na nowym polu. Jak można przeczytać w tym miejscu, przewidywane jest, w...
         Strona 1 z 173