Logo PZFP
pl   |   en

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Polska Wschodnia na 2021 rok

23.02.2021 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

22.02.2021 r.
Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Dokument zawiera informacje o typach projektów i beneficjentów, którzy będą...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020

18.02.2021 r.
Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 86 217 inwestycji o łącznej wartości 516,9 mld zł. Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 14 lutego 2021 roku złożono 171 945 wniosków o dofinansowanie projektów na...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

17.02.2021 r.
Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu...

Sytuacja w sektorze przedsiębiorstw w IV kw. 2020 r.

16.02.2021 r.
Zachęcamy do zapoznania się z danymi NBP dotyczącymi sytuacji przedsiębiorstw w IV kw. 2020 r. Zdecydowana większość ankietowanych w ramach Szybkiego Monitoringu NBP przedsiębiorstw (ok. 70%) oceniło, że w skali...

Rejestracje i upadłości podmiotów gospodarczych w IV kwartale 2020 roku

15.02.2021 r.
Jak pokazują dane GUS, w IV kwartale 2020 roku odnotowano 75 925 rejestracji podmiotów gospodarczych tj. o 3,0%...

Kolejne sukcesy Członków PZFP

11.02.2021 r.
Rozstrzygnięto przetarg BGK Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych „Pożyczka na Rozwój Turystyki” w ramach realizacji Strategii Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka – sygn. DZZK/147/DIF/2020. Z dumą...

W 2021 roku po raz kolejny będzie pracowała Grupa Robocza PZFP

11.02.2021 r.
Grupa Robocza będzie funkcjonować we współpracy z Fundacją Microfinance Centre. Odbędą się trzy spotkania online – po jednym w kwietniu, maju i czerwcu. Pandemia pokazała to, że procesy cyfryzacyjne są nieodzowne i przyspieszyła ich rozwój, tymczasem prace Grupy sprzed...
         Strona 1 z 196