Logo PZFP
pl   |   en

Zmiana RPO Województwa Podkarpackiego

29.11.2017 r.

28 listopada 2017 r. uchwałą Nr 372/7795/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie zmiany uchwały Nr 33/629/15 z dnia 3 marca 2015 r. z późn. zm. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 zmieniła Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

Zmieniony RPO WP 2014-2020, o którym mowa powyżej jest stosowany od dnia notyfikacji stronie polskiej decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej C(2017)7685 z 16 listopada 2017 r., tj. od 17 listopada 2017 r., wydatki, które stają się kwalifikowalne dzięki zmianie RPO WP 2014-2020 zatwierdzonej ww. decyzją KE, kwalifikują się do współfinansowania od daty przedłożenia KE wniosku o zmianę Programu, tj. od 25 sierpnia 2017 r.

Z załącznikami można zapoznać się tutaj.

« Powrót do listy aktualności