Logo PZFP
pl   |   en

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Opolskiego w zakresie EFRR

01.12.2017 r.

Przyjęto Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Opolskiego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dokument zawiera m.in. informacje o części działań, typach projektów i beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach dofinansowania z Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dokument będzie uzupełniany i aktualizowany o pozostałe działania odpowiednio wcześniej przed ich ogłoszeniem.

« Powrót do listy aktualności