Logo PZFP
pl   |   en

Harmonogram naboru wniosków na rok 2018 dla województw Łódzkiego i Podkarpackiego

04.12.2017 r.

Opublikowano Harmonogram naboru wniosków na 2018 rok dla województw Łódzkiego i Podkarpackiego.

 29 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2018 rok. W Harmonogramie dodano w I kwartale 2018 roku konkurs dla Osi Priorytetowej III Transport, Poddziałania III.1.3 który planowany jest na I kwartał 2018 roku. Ponadto w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Poddziałaniach IX.2.1 i IX.2.2 dokonano zmiany polegającej na rozdzieleniu konkursów w ramach ww. poddziałań na dwa odrębne w każdym poddziałaniu.

Prezentujemy także zestawienie terminów naborów wniosków dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

« Powrót do listy aktualności