Logo PZFP
pl   |   en

Nowe Wytyczne

03.01.2018 r.

Obowiązują nowe wersje Wytycznych dla trzech obszarów.

19 grudnia 2017 roku Minister Rozwoju i Finansów zatwierdził zmienione „Wytyczne zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020”. Wprowadzone zmiany wynikają m.in. z potrzeby dostosowania zapisów Wytycznych do zmian wprowadzonych w Umowie Partnerstwa oraz dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu EFS w obszarze edukacji. Znowelizowane wytyczne są stosowane od 1 stycznia 2018 roku, zgodnie z komunikatem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014–2020 (M.P. z 2017, poz. 1215).

15 grudnia 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów zatwierdził zmienione „Wytyczne zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020”. Wprowadzone zmiany wynikają z dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w obszarze zdrowia. Znowelizowane wytyczne są stosowane od 1 stycznia 2018 roku.

29 grudnia 2017 roku zostały opublikowane "Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020". Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące realizacji projektów w obszarze rynku pracy w ramach krajowego i regionalnych programów współfinansowanych w latach 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

« Powrót do listy aktualności