Logo PZFP
pl   |   en

PZFP podjął współpracę z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii w zakresie promocji zamówień organizacji międzynarodowych.

12.02.2018 r.

Na prośbę Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii PZFP będzie promował uczestnictwo polskich przedsiębiorstw w walce o zamówienia organizacji międzynarodowych.

Każdego roku organizacje międzynarodowe rozpisują przetargi o wartości kilkudziesięciu miliardów USD. Część z nich obejmuje dostawy towarów i świadczenie usług bezpośrednio na rzecz samych organizacji. W takim przypadku szansę na uzyskanie zamówienia mogą mieć firmy oferujące na przykład: sprzęt i usługi IT oraz usługi konsultingowe, konferencyjne, graficzne, wydawnicze, drukarskie, remontowo-budowlane, administracyjne, czy też związane  z szeroko rozumianym funkcjonowaniem biur.

Wiele organizacji ogłasza ponadto przetargi na potrzeby projektów i inicjatyw pomocowych realizowanych w różnych regionach świata, w szczególności w państwach rozwijających się. W zależności od profilu organizacji spektrum poszukiwanych towarów oraz usług może być bardzo szerokie i obejmować na przykład: żywność i towary rolne, produkty medyczne, sprzęt i usługi z sektora budownictwa, transportu, energii i górnictwa, czy gospodarki wodno-sanitarnej, usługi doradcze i szkoleniowe. Przedsiębiorstwa ubiegające się o udzielenie zamówienia mają wówczas szansę nie tylko na zdobycie atrakcyjnego i wiarygodnego klienta, lecz również na uzyskanie dostępu do nowych rynków geograficznych.

Niestety udział polskich firm w realizacji tego rodzaju zamówień jest minimalny. Dlatego PZFP podjęło współpracę z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii w celu zmiany tego stanu rzeczy. Na witrynie internetowej naszej organizacji będą ukazywały się informacje o kolejnych ogłoszonych zamówieniach. Informacje będą też przekazywane Członkom Organizacji w Newsletterze. Mamy nadzieję, że będą Państwo dystrybuować przedmiotowe informacje w swoich społecznościach, pośród klientów za pomocą dostępnych form komunikacji.

W ramach współpracy w przyszłości możliwe będzie uczestnictwo dla Członków Związku z w szkoleniach i konferencjach z omawianego zakresu. Więcej informacji o przedmiotowych zamówieniach można znaleźć tutaj. Informacje o przetargach ogłaszanych przez NATO znajdują się w tym miejscu.

« Powrót do listy aktualności