Logo PZFP
pl   |   en

Projekt OPEN - pożyczki na kształcenie w ofercie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach

12.02.2018 r.

Członek PZFP, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach realizuje Projekt OPEN. Fundacja oferuje pożyczki na kształcenie to zwrotna forma finansowania kształcenia ustawicznego osób dorosłych. Pożyczki mogą zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji w placówkach edukacyjnych Polski i krajów Unii Europejskiej.

O pożyczki ubiegać się mogą osoby pełnoletnie, zamieszkujące terytorium Polski, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Uzyskane środki finansowe mogą zostać przeznaczone na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.

Materiał informacyjny 1.

Materiał infomacyjny 2.

Mteriał informacyjny 3.

Materiał informacyjny 4.

 

 

« Powrót do listy aktualności