Logo PZFP
pl   |   en

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

06.03.2018 r.

Opublikowano Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Jest to dokument, który uzupełnia zapisy Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zawiera on między innymi informacje o tym, na jakie projekty będzie można otrzymać dofinansowanie, kto może starać się o środki unijne i jakie są kryteria wyboru projektów. Ponadto wskazane są poziomy dofinansowania. Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zatwierdza dokument etapami: 29 czerwca 2015 r.: Priorytet 12 Pomoc Techniczna (ostatnia aktualizacja 18.07.2017 r.); 19 sierpnia 2015 r.: Priorytet 10 Regionalny rynek pracy (ostatnia aktualizacja 27.02.2018 r.), Priorytet 7 Infrastruktura transportowa (ostatnia aktualizacja 16.01.2018 r.); 29 września 2015 r.: Priorytet 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur (ostatnia aktualizacja 27.02.2018 r.), Priorytet 2 Kadry dla gospodarki (ostatnia aktualizacja 27.02.2018 r.), Priorytet 10 Regionalny rynek pracy (ostatnia aktualizacja 27.02.2018 r.), Priorytet 11 Włączenie społeczne (ostatnia aktualizacja 27.02.2017 r.); 11 grudnia 2015 r.: Priorytet 3 Cyfrowy region (aktualizacja 16.01.2017 r.), Priorytet 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych (ostatnia aktualizacja 16.01.2018 r.); 22 grudnia 2015 r.: Priorytet 4 Efektywność energetyczna (ostatnia aktualizacja 27.02.2018 r.), Priorytet 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów (ostatnia aktualizacja 22.01.2018 r.); 29 stycznia 2016 r.: Priorytet 6 Kultura i dziedzictwo (ostatnia aktualizacja 19.12.2017 r.); 5 maja 2016 r.: Priorytet 8 Obszary wymagające rewitalizacji (ostatnia aktualizacja 26.01.2018 r.).

« Powrót do listy aktualności