Logo PZFP
pl   |   en

Z życia Członków PZFP

07.03.2018 r.

Z satysfakcją odnotowujemy to, że nasi Członkowie są aktywni na wielu polach.

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. zostało wpisane do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Wpis ten uprawnia RTI do świadczenia usług: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego.

Fundacja Wspomagania Wsi organizuje w dniach 17-19 maja XVII spotkanie w dla przedstawicieli organizacji wiejskich oraz sołectw. W tym roku nosi ono nazwę Akademia Skutecznego Działania. Skutecznego, czyli prowadzącego do osiągania założonych celów i pozwalającego unikać niepowodzeń. W trakcie Spotkania na zajęciach i warsztatach odbędzie się dyskusja m.in. o tym, jak wpływać na lokalną politykę społeczną, jak budować wizerunek organizacji, jak wzmacniać tożsamość społeczności w oparciu o pamięć i historię, jak podejmować decyzje w sytuacji konfliktu interesów. Pokażemy rozmaite narzędzia i umiejętności (technologiczne, prawne, komunikacyjne) przydatne w rozwiązaniu konkretnych problemów.

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów 1 marca br. rozpoczęła realizację projektu "Sport i aktywność w każdym wieku", przeznaczonego dla mieszkańców gminy Zelów, którzy ukończyli 55 rok życia. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Gminy Zelów w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018 r. W ramach projektu realizowane będą zajęcia sportowe typu: joga, fitness dla Pań, ćwiczenia dla Panów, wyjazdy na basen oraz wycieczki rowerowe w okresie letnim.

Także od 1 marca mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą składać w Krajowym Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości wnioski o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych. Dofinansowanie można uzyskać w ramach konkursu „Szybka ścieżka” dla naboru wniosków organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Dotacja udzielana jest na projekty obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe (tj. działania przygotowawcze do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w działalności gospodarczej, umożliwiające doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować, np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku). Ponadto, Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o planowanym naborze wniosków w ramach poddziałania - 8.3.2 RPO WŚ Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych. Celem konkursu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy.

« Powrót do listy aktualności