Logo PZFP
pl   |   en

Wytyczne w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020

15.05.2018 r.

Opublikowano Wytyczne w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020.

Wytyczne określają warunki procesu desygnacji instytucji zaangażowanych w realizację programów polityki spójności w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, podmioty zaangażowane w realizację tego procesu oraz tryb współpracy między nimi.

« Powrót do listy aktualności