Logo PZFP
pl   |   en

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

20.06.2018 r.

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Dokument zawiera między innymi informacje o części działań, typach projektów i beneficjentów, grupach docelowych,             trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach dofinansowania z Regionalnego Programu dla województwa             lubelskiego (RPO WL).

Dokument został przyjęty przez Zarząd Województwa Lubelskiego 18 czerwca 2018 r.

« Powrót do listy aktualności