Logo PZFP
pl   |   en

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych w kilku regionach

10.07.2018 r.

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych w kilku regionach.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 jest dokumentem rozwijającym oraz uszczegóławiającym zapisy programu regionalnego. Zawiera między innymi informacje o obszarach wsparcia, typach projektów, rodzajach beneficjentów, a także uwarunkowaniach i zasadach wyboru oraz realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych priorytetów.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego jest dostępny tutaj.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 24 kwietnia 2018 r. przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego

« Powrót do listy aktualności