Logo PZFP
pl   |   en

Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym

07.08.2018 r.

Zachęcamy do zapoznania się w z wynikami kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty, które zaszły w II kwartale 2018 r., oraz przewidywania banków na III kwartał 2018 r. Informacje te zostały zestawione na podstawie ankiety, którą na początku lipca 2018 r. wypełniło 27 banków o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 89%.

W II kwartale 2018 r. kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych i kredytów dla MSP zostały w niewielkim stopniu             zaostrzone, a kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych złagodzone. Jednocześnie banki zmodyfikowały niektóre            warunki polityki kredytowej. W opinii ankietowanych banków popyt na kredyt wzrósł, przede wszystkim na kredyty             mieszkaniowe.

W II kwartale 2018 r. ankietowane banki w niewielkim stopniu zaostrzyły kryteria udzielania kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jednocześnie banki złagodziły niektóre warunki polityki kredytowej: obniżyły pozaodsetkowe koszty kredytu, zmniejszyły wymagania dotyczące zabezpieczeń oraz zwiększyły maksymalną kwotę kredytu. Banki odczuły niewielki wzrost popytu na kredyty dla przedsiębiorstw. Na III kwartał 2018 r. ankietowane podmioty przewidują zaostrzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów dla MSP oraz niewielki wzrost popytu zgłaszanego przez MSP.

Kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych oraz warunki polityki kredytowej w II kwartale 2018 r. zostały zaostrzone przez pojedyncze banki. Banki zwiększyły swoje wymagania dotyczące udziału własnego kredytobiorcy i posiadanych zabezpieczeń oraz podniosły marżę kredytową. W analizowanym okresie wystąpił istotny wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe, co wynikało głównie z prognoz odnośnie do sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz ze zmiany sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych. Na III kwartał 2018 r. banki deklarują niewielkie złagodzenie polityki kredytowej oraz oczekują spadku popytu.

W II kwartale 2018 r. banki złagodziły kryteria oraz warunki udzielania kredytów konsumpcyjnych: zwiększyły maksymalną kwotę kredytu, wydłużyły maksymalny okres kredytowania oraz obniżyły marżę kredytową. Ankietowane podmioty zaobserwowały niewielki wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne. Na III kwartał 2018 r. pojedyncze banki deklarują łagodzenie polityki kredytowej oraz niewielki wzrost popytu.

« Powrót do listy aktualności