Logo PZFP
pl   |   en

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Śląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

30.08.2018 r.

28 sierpnia 2018 roku, Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 13.3 wraz z załącznikami.

Zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą w szczególności modyfikacji zapisów w działaniu 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników oraz OP IX Włączenie Społeczne.

« Powrót do listy aktualności