Logo PZFP
pl   |   en

Stopy procentowe bez zmian

06.09.2018 r.

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu 5 września br. pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

Tym samym poziom stóp procentowych przedstawia się następująco:

  • stopa referencyjna 1,50% w skali rocznej;

  • stopa lombardowa 2,50% w skali rocznej;

  • stopa depozytowa 0,50% w skali rocznej;

  • stopa redyskonta weksli 1,75% w skali rocznej;

« Powrót do listy aktualności