Logo PZFP
pl   |   en

Przedstawiciele PZFP wzięli udział w dorocznej konferencji MFC – EMN

10.10.2018 r.

Przedstawiciele PZFP wzięli udział w dorocznej konferencji organizowanej wspólnie przez Microfinance Center i European Microfinance Network. Spotkanie odbywało się w dniach 3 – 5 października w Bilbao. Temat przewodni konferencji to: Ludzie w obliczu rewolucji cyfrowej, Promowanie/aktualizowanie naszej misji społecznej poprzez technologię. PZFP był reprezentowany przez Panią Katarzynę Sabarańską i Panią Barbarę Bąkowską, które pełnią funkcję Wiceprezesów naszej organizacji.

Tegoroczna konferencja zgromadziła przedstawicieli dwóch sieci mikropożyczkowych: Microfinance Centre (zrzeszającej organizacje z Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji) i European Microfinance Centre (zrzeszającej organizacje Europejskie). Dzięki temu liczba uczestników przekroczyła 650 osób – reprezentantów organizacji mikropożyczkowych praktycznie z całego świata.

Tematem konferencji był wpływ rewolucji cyfrowej na walkę z wykluczeniem społecznym i finansowym. Podczas dwóch dni obrad analizowano w jaki sposób instytucje mikropożyczkowe mogą praktycznie wykorzystać i sprawić, aby najnowsze osiągnięcia cyfrowe przynosiły korzyści mikroprzedsiębiorstwom, startup’om oraz przedsiębiorstwom społecznym. Czy instytucje mikrofinansowe mają przed sobą nową rolę/zadanie? Celem konferencji było dostarczenie wytycznych i inspiracji praktykom do podejmowania działania jako sektor przy budowaniu podstaw wdrażania nowej technologii w procesie poprawy dostępu do usług finansowych.

Poza tematem wiodącym podczas licznych seminariów dyskutowano również nad:

  1. Dostępem do danych - cyfryzacji w służbie inkluzji finansowej.

  2. Innowacyjnymi metodami zarządzania ryzykiem przy wykorzystaniu alternatywnych narzędzi do badania ryzyka.

  3. Crowdfunding versus mikrofinanse.

  4. Partnerstwem instytucji mikropożyczkowych i sektora fin-tech.

Konferencja jak co roku zgromadziła przedstawicieli nie tylko organizacji mikropożyczkowych lecz także grantodawców, inwestorów i decydentów; przedstawicieli lokalnego rządu oraz Komisji Europejskiej.

« Powrót do listy aktualności