Logo PZFP
pl   |   en

Projekt zmiany Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020

05.11.2018 r.

Trwają konsultacje Projektu zmian Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza do udziału w konsultacjach projektu zmiany Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 z 17 lutego 2017 r.

Celem zmiany Wytycznych jest przede wszystkim uwzględnienie zmian w systemie wdrażania projektów generujących dochód, jakie wynikają z wejścia w życie 2 sierpnia 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 - tzw. rozporządzenia Omnibus. Dodatkowo, w ramach zmiany, do dokumentu wprowadzono stanowiska i interpretacje Wytycznych wydane przez DPA od momentu publikacji Wytycznych.

Uwagi do projektu zmiany Wytycznych prosimy zgłaszać do 16 listopada 2018 r. za pośrednictwem formularza, na adres krzysztof.mierkiewicz@miir.gov.pl i piotr.rogowiecki@pzfp.pl

« Powrót do listy aktualności