Logo PZFP
pl   |   en

Sytuacja na rynku kredytowym – badanie NBP

06.11.2018 r.

W III kwartale 2018 r. ankietowane banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych i kredytów dla przedsiębiorstw oraz złagodziły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych. W opinii ankietowanych banków popyt na kredyt mieszkaniowy oraz kredyt dla przedsiębiorstw nieznaczne wzrósł, a na kredyt konsumpcyjny się nie zmienił. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań NBP.

5 listopada 2018 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty, które zaszły w III kwartale 2018 r., oraz przewidywania banków na IV kwartał 2018 r. Informacje te zostały zestawione na podstawie ankiety, którą na początku października 2018 r. wypełniło 27 banków o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 89%.

W III kwartale 2018 r. ankietowane banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorstw, a skala zaostrzenia była istotnie większa w segmencie kredytów dla MSP. Jednocześnie banki zmodyfikowały niektóre warunki polityki kredytowej: wydłużyły maksymalny okres kredytowania i obniżyły maksymalną kwotę kredytu. Pojedyncze banki odczuły wzrost popytu na kredyty dla przedsiębiorstw. Na IV kwartał 2018 r. ankietowane podmioty przewidują niewielkie zaostrzenie polityki kredytowej, a pojedyncze banki oczekują wzrostu popytu zgłaszanego przez MSP na kredyt długoterminowy.

Kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych w III kwartale 2018 r. zostały istotnie zaostrzone, a warunki polityki kredytowej złagodzone. Banki obniżyły marżę kredytową i pozaodsetkowe koszty kredytu. Do zaostrzenia polityki kredytowej w tym segmencie przyczyniły się głównie przewidywania banków dotyczące przyszłej sytuacji gospodarczej. Na IV kwartał 2018 r. banki deklarują niewielkie złagodzenie polityki kredytowej oraz oczekują istotnego spadku popytu.

W III kwartale 2018 r. pojedyncze banki złagodziły kryteria oraz warunki udzielania kredytów konsumpcyjnych: wydłużyły maksymalny okres kredytowania oraz obniżyły marżę kredytową. Ankietowane podmioty nie zaobserwowały zmian popytu na kredyty konsumpcyjne. W IV kwartale 2018 r. większość banków nie oczekuje zmian popytu, a pojedyncze banki planują złagodzenie polityki kredytowej.

« Powrót do listy aktualności