Logo PZFP
pl   |   en

Zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój

28.11.2018 r.

Wprowadzono zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Aktualna wersja dokumentu jest dostępna tutaj.

23 listopada 2018 r. pan minister Adam Hamryszczak podpisał trzynastą wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER), a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia.

« Powrót do listy aktualności