Logo PZFP
pl   |   en

Zaktualizowano Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

11.01.2019 r.

Dostępna jest zaktualizowana wersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Program składa się z dwunastu osi priorytetowych. Za sprawą Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 gospodarka regionu ma być bardziej konkurencyjna. Dlatego najwięcej pieniędzy będzie przeznaczonych na wsparcie przedsiębiorczości, projekty innowacyjne, łączące sferę biznesu oraz nauki. Prawie połowa pieniędzy z Programu skierowana będzie do przedsiębiorstw, w szczególności tych małych i średnich. Do podziału z Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 jest ponad 1 miliard 700 milionów euro.

« Powrót do listy aktualności