Logo PZFP
pl   |   en

W Sejmie o Polsce Wschodniej i części RPO

23.01.2019 r.

17 stycznia odbyło się posiedzenie sejmowej Podkomisji stałej ds. polityki regionalnej. Dyskutowano na temat realizacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020 oraz i Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014 - 2020 w województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

W pierwszej części posiedzenia przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju poinformował o tym, że w ramach PO Polska Wschodnia na koniec 2018 roku:

  1. Podpisano 843 umowy na łączną kwotę 9mld zł, co stanowi 73% alokacji.

  2. Złożono wnioski o płatność na kwotę 2,5 mld zł, tj. 29% alokacji.

  3. Certyfikowano 2,3 mld zł, tj. 27% alokacji.

  4. Cel n+3 zrealizowano w kwocie 273 mln zł, co oznacza brak ryzyka utraty środków.

  5. Rezerwa wykonania – osiągnięto wszystkie wskaźniki za 2018 rok – brak ryzyka utraty rezerwy w wysokości 120 mln zł.

Ministerstwo negocjuje z KE utrzymanie Programu (co popierają regiony), ale może być o to ciężko – Komisja miała opory już przy negocjacji obecnej perspektywy. Przedstawicielka UM woj. warm.-maz. postulowała o wyznaczenie jasnej linii demarkacyjnej pomiędzy PO Polska Wschodnia a RPO. Powołała się na przykład pożyczki turystycznej – podobny program realizowany w dwóch programach, wskazała na to, że projekty bliższe regionowi powinny być realizowane w ramach RPO zgodnie z zasadą subsydiarności.

W drugiej części posiedzenia przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju poinformował o tym, że na koniec 2018 roku łącznie w przedmiotowych 5 województwach:

  1. Podpisano 10 tys. umów na kwotę 23 mld zł = 63% alokacji, przy średniej ogólnokrajowej 66% (najwięcej w lubelskim – 67,1%, najmniej w podlaskim – 59%).

  2. Złożono wnioski o płatność na 19,9% wartości alokacji przy średniej ogólnokrajowej 21,1% (najwięcej w podkarpackim – 28%, najmniej w podlaskim – 15,7%).

  3. Nie ma zagrożenia z wypełnieniem zasady n+3 za 2018 rok, za 2019 rok wypełniło już teraz tylko podkarpackie.

  4. Województwa podkarpackie i lubelskie nie zrealizowały swoich prognoz przekazanych KE.

  5. Osiągnięto cele związane z rezerwą wykonania w 41 osiach, niezrealizowano w 11. Uruchomić rezerwę można tylko w podkarpackim. Największe zagrożenia występują w świętokrzyskim i lubelskim.

            Przedstawiciel woj. lubelskiego wskazał, że nie ma w regionie żadnych zagrożeń. Pracownicy IŻ podkreślali to, że RPO są realizowane wolniej, niż programy krajowe ponieważ są tu projekty mniejsze z większą dozą biurokracji, a liczba projektów powoduje problem z wykonawcami i cenami, apelowali także o brak luki funduszowej na przełomie perspektyw.

            Na przełomie lipca i sierpnia regiony mają przedstawić pierwsze projekty nowych RPO. Jednak i tak wszystko się zmieni wraz z rozstrzygnięciami co do wielkości alokacji, treści rozporządzeń. Niemniej nie należy się spodziewać rewolucji jeśli chodzi o obszary wsparcia i system wdrażania.

« Powrót do listy aktualności