Logo PZFP
pl   |   en

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

07.02.2019 r.

6 lutego 2019 r. Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podpisała czternastą wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER), a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia.

Modyfikacje wprowadzone do SZOOP PO WER mają na celu dostosowanie dokumentu do zmian, które zostały wprowadzone w ramach PO WER, przekazanego do KE 22 listopada 2018 r., zatwierdzonego przez KE 14 grudnia 2018 r. i stosowanego od dnia notyfikacji decyzji KE, czyli od 18 grudnia 2018 r. Najważniejsze zmiany obejmują następujące obszary:

  1. Ogólny opis Programu oraz głównych warunków realizacji.

  2. Opis poszczególnych priorytetów Programu oraz poszczególnych działań/poddziałań.

  3. Zmiany finansowe.

  4. Załączniki.

Szczegółowy opis zmian jest dostępny tutaj.

« Powrót do listy aktualności