Logo PZFP
pl   |   en

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Opolskiego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego

01.04.2019 r.

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Opolskiego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokument zawiera m.in. informacje o części działań, typach projektów i beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach dofinansowania z Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

« Powrót do listy aktualności