Logo PZFP
pl   |   en

Projekt zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

02.04.2019 r.

Trwają konsultacje projektu zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach projektu zmian w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Główne zmiany w dokumencie wynikają m.in. z zleceń Komitetu ONZ dla Polski w zakresie wdrażania Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz konieczności dostosowania Wytycznych do zaktualizowanego Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Uwagi do zaproponowanych zmian wraz z uzasadnieniem prosimy zgłaszać na formularzu do 15 kwietnia 2019 roku na adres e-mail: anna.komorowska@miir.gov.pl oraz piotr.rogowiecki@pzfp.pl.

« Powrót do listy aktualności