Logo PZFP
pl   |   en

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

04.04.2019 r.

Zachęcamy do zapoznania się z Zasadami wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zasady wdrażania RPO WP 2014-2020 stanowią poradnik dla potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020). Niniejszy dokument ma na celu przedstawienie możliwości oraz szczegółowych warunków i procedur skutecznego skorzystania ze wsparcia pochodzącego z funduszy europejskich, oferowanego w ramach Programu. W związku z powyższym zebrano w nim wszystkie najważniejsze informacje o sposobie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, etapach jego oceny i wyboru, a także zasadach realizacji, rozliczania, monitorowania, promowania oraz warunkach przeprowadzenia kontroli projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020.

« Powrót do listy aktualności