Logo PZFP
pl   |   en

Szkolenie w Warszawie

09.05.2019 r.

Zachęcamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest przekazanie kompleksowej informacji o obowiązkach beneficjenta od momentu podpisania umowy o dofinansowanie do zakończenia trwałości projektu.

Szkolenie "Od podpisania umowy o dofinansowanie do zakończenia realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego" odbędzie się 20 maja 2019 roku od 9:30 do 15:00 w Warszawie. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do 17 maja  do 11.00.

Udział w szkoleniu, organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych jest bezpłatny, w tym materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.

Program:

  • 9:30-10:00 - rejestracja uczestników;

  • 10:00-11.30 - Podpisanie umowy o dofinansowanie, załączniki do umowy, zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy; Kiedy nastąpi aneksowanie umowy o dofinansowanie, czyli zmiany w umowie; Czy rozwiązanie umowy o dofinansowanie zawsze jest jednoznaczne ze zwrotem dofinansowania? Wypłata środków na rzecz beneficjenta; Kwalifikowalność wydatków – warunki kwalifikowalności; Proponowane zmiany Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków;

  • 11.30-11.45 - przerwa kawowa;

  • 11.45-13.45 - Kontrola projektu. Rodzaje kontroli; Sprawozdawczość, rozliczenie projektu i dokumentacja. System teleinformatyczny SL2014; Obowiązki związane z ochroną danych osobowych; Zasady promocji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego; Czy trwałość dotyczy projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego; Archiwizacja dokumentów;

  • 13.45–14.20 - lunch;

  • 14.20–15.00 - Indywidualne konsultacje projektów.

« Powrót do listy aktualności