Logo PZFP
pl   |   en

Szkolenie w Warszawie – zasady monitorowania przepływu uczestników w projekcie oraz rozliczaniu projektu za pomocą systemu SL2014 w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014-2020

14.05.2019 r.

Zachęcamy do udziału w szkoleniu dotyczącym zasad monitorowania przepływu uczestników w projekcie oraz rozliczaniu projektu za pomocą systemu SL2014 w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami monitorowania uczestników projektu oraz rozliczaniem projektu w systemie SL2014 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Najbliższe szkolenie odbędzie się 30 maja 2019 roku od 9:30 do 15:30 w Warszawie. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do 29 maja do 11.00. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym materiały szkoleniowe oraz wyżywienie. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.

Program:

  • 9:30-10:00 Powitalna kawa, rejestracja na szkoleniu, wydanie materiałów szkoleniowych;

  • 10:00-11.30 Monitorowanie uczestników projektu w systemie SL2014: dane instytucji otrzymujących wsparcie, dane uczestników otrzymujących wsparcie – indywidualni i pracownicyinstytucji, obsługa formularza. Ochrona danych osobowych w kontekście realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w tym omówienie zaktualizowanych zapisów umowy o dofinansowanie dot. ustawy o ochronie danych osobowych i RODO, zaktualizowanych załączników do umowy o dofinansowanie, związanychz ochroną danych osobowych;

  • 11:30-11.50 Przerwa kawowa;

  • 11:50-13.20 SL2014 – wstęp do centralnego systemu teleinformatycznego: omówienie funkcjonalności i wymagań technicznych systemu, wniosek o płatność –z uwzględnieniem wszystkich rodzajów wniosku, postęp rzeczowy i finansowy w SL2014, harmonogram płatności, baza personelu, dokumentacja, komunikacja w systemie SL. Podsumowanie szkolenia. Rozdanie zaświadczeń;

  • 13:20-14:00 Przerwa obiadowa;

  • 14:00-15.30 Konsultacje indywidualne. 

          Organizatorem szkolenia jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

« Powrót do listy aktualności