Logo PZFP
pl   |   en

Szkolenie w Warszawie pn. Wprowadzanie zmian w projekcie i umowie o dofinansowanie oraz osiąganie wskaźników i ryzyka z tym związane w ramach RPO WM 2014-2020. Zamówienia publiczne realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zmiany w zasadach kwal

31.05.2019 r.

Zachęcamy do udziału w szkoleniu pn. Wprowadzanie zmian w projekcie i umowie o dofinansowanie oraz osiąganie wskaźników i ryzyka z tym związane w ramach RPO WM 2014-2020. Zamówienia publiczne realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zmiany w zasadach kwalifikowalności wydatków.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza na bezpłatne szkolenie, którego celem jest  zapoznanie uczestników z zasadami: wprowadzania zmian w projektach i umowie, osiągania wskaźników, monitorowania postępu, z zasadami realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz zakładanymi zmianami w zasadach kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Najbliższe szkolenie odbędzie się 7 czerwca 2019 roku w godzinach 09:30-15:30 w Warszawie. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego: do 6 czerwca, do godziny 11.00.

Program szkolenia

09:30-10:00 Powitalna kawa, rejestracja uczestników, wydanie materiałów szkoleniowych;

10:00-11.30 Wybrane obowiązki beneficjenta, wynikające z umowy o dofinansowanie, w perspektywie 2014-2020: Wprowadzanie zmian w projekcie i umowie dofinansowania, wskaźniki realizacji projektów i ryzyka z nimi związane, warunki przekazania i rozliczenia dofinansowania, monitorowanie realizacji projektu, sankcje za niedotrzymanie warunków umowy, załączniki do umowy;

11:30-11.50 Przerwa kawowa;

11.50-13.20 Udzielanie zamówień publicznych w projektach unijnych realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zmiany w kwalifikowalności wydatków;

13:20-14:20 Przerwa obiadowa;

14:20-15:30 Konsultacje indywidualne.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.

« Powrót do listy aktualności