Logo PZFP
pl   |   en

Raport NBP o stabilności systemu finansowego

17.06.2019 r.

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym Raportem NBP o stabilności systemu finansowego.

Tempo wzrostu kredytu i poziom zadłużenia w relacji do PKB pozostają umiarkowane. Sektor bankowy charakteryzuje się dobrym wyposażeniem w kapitał – łączny współczynnik kapitałowy przekracza 18% i towarzyszy mu niski poziom dźwigni finansowej. Jednocześnie jakość portfela kredytowego pozostaje dobra – udział należności z utratą wartości utrzymuje się poniżej 7%. Zdecydowana większość banków z nadwyżką spełnia normy płynności krótko- i długoterminowej.

Niektóre procesy i zjawiska mogą stanowić wyzwanie dla stabilności systemu finansowego, w szczególności:

  • tempo dostosowań stawek referencyjnych WIBOR i WIBID do wymogów rozporządzenia obowiązującego w krajach członkowskich UE;

  • niska rentowność części (głównie średnich i mniejszych) banków;

  • rosnący udział wysokokwotowych kredytów konsumpcyjnych o długich terminach zapadalności;

  • kredyty mieszkaniowe udzielone w warunkach niskich stóp procentowych i zwiększonej dynamiki cen na rynku nieruchomości;

  • niska efektywność i niedostateczny poziom integracji banków spółdzielczych;

  • zwiększona rola sektora rządowego jako właściciela dużej części sektora finansowego (w tym przede wszystkim bankowego) i jednocześnie jego nadzorcy i dłużnika (poprzez portfel obligacji skarbowych).

« Powrót do listy aktualności