Logo PZFP
pl   |   en

Zmiany w wytycznych w obszarze rynku pracy

12.08.2019 r.

8 sierpnia 2019 r. został opublikowany komunikat w sprawie zmienionych „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020”.

Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, w tym w szczególności do instytucji zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi. Wprowadzone zmiany wynikają m.in. z dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu projektów współfinansowanych z EFS w obszarze rynku pracy, wyników badań ewaluacyjnych w tym obszarze, jak również z zastrzeżeń audytorów ETO i KE dotyczących niekwalifikowalności podatku VAT w projektach współfinansowanych z EFS, w ramach których udzielane było dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej i dofinansowanie dla pracodawców na doposażenie/ wyposażenie miejsc pracy.

« Powrót do listy aktualności