Logo PZFP
pl   |   en

Ponad miliard złotych wsparcia dla MŚP od funduszy pożyczkowych w 2018 roku

13.08.2019 r.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych podsumował wyniki działalności funduszy pożyczkowych w 2018 roku w, wydanej dzięki wsparciu finansowemu i merytorycznemu Banku Gospodarstwa Krajowego, publikacji pt.: „Rynek Funduszy Pożyczkowych w Polsce Raport 2018”. Fundusze pożyczkowe wsparły w ubiegłym roku sektor MŚP 7132 pożyczkami o rekordowej, łącznej wartości 1 mld 064 mln 258 tys. 722,83 zł. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 39,95% i 82,44%. Tak duży wzrost wartości udzielonych pożyczek jest wynikiem zdecydowanego przyrostu kapitału pożyczkowego, który na koniec roku był do dyspozycji funduszy (niemal 3 mld zł, wzrost rok do roku o 28,23%. Taki stan rzeczy jest pochodną tego, że praktycznie tylko fundusze pożyczkowe wdrażają instrumenty pożyczkowe finansowane ze środków europejskich w ramach bieżącej perspektywy finansowej UE przede wszystkim za pośrednictwem regionalnych programów operacyjnych. Fundusze skutecznie startują w przetargach Banku Gospodarstwa Krajowego na wybór pośredników finansowych. Z satysfakcją odnotowujemy to, że dominującą pozycję mają Członkowie naszego Związku. (Więcej)

« Powrót do listy aktualności