Logo PZFP
pl   |   en

Szkolenia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

10.09.2019 r.

24 i 25 września odbędą się szkolenia organizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Najbliższe szkolenie, którego celem jest zapoznanie uczestników z  projektem zmian Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz wnioskiem o płatność końcową w systemie SL 2014, odbędzie się 24 września 2019 roku od 9:30 do 15:30 w Warszawie. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do 23 września do 11.00.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza także na bezpłatne szkolenie, którego celem jest  zapoznanie uczestników z zapisami umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach RPO WM 2014-2020 oraz zamówieniami publicznymi realizowanymi zgodnie z zasadą konkurencyjności, w tym zmianami w zasadach kwalifikowalności wydatków. Szkolenie odbędzie się 25 września 2019 roku w godzinach 09:30-15:30 w Warszawie. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego: do 24 września do godziny 11.00.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

« Powrót do listy aktualności