Logo PZFP
pl   |   en

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

02.10.2019 r.

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Dokument zawiera między innymi informacje o części działań, typach projektów i beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach dofinansowania z Regionalnego Programu dla województwa lubelskiego (RPO WL). Dokument został przyjęty przez Zarząd Województwa Lubelskiego 1 października 2019 r.

« Powrót do listy aktualności