Logo PZFP
pl   |   en

Drugie posiedzenie Grupy roboczej PZFP ds. cyfryzacji funduszy pożyczkowych za nami

24.10.2019 r.

23 października w Warszawie po raz drugi spotkała się Grupa robocza PZFP ds. cyfryzacji funduszy pożyczkowych.

Zadaniem Grupy jest rozpoczęcie dyskusji na temat digitalizacji funduszy pożyczkowych. W szczególności przeanalizowane zostanie to, co należy uzupełnić/zmodyfikować w codziennej działalności funduszy pożyczkowych oraz jakie warunki regulacyjne i instytucjonalne należy spełnić, aby większe obszary działalności mogły mieć charakter cyfrowy.

W trakcie drugiego posiedzenia Grupy gruntownie przeanalizowano, zebrane wcześniej, oferty na oprogramowanie do digitalizacji faktur. Podkreślono to, że fundusze pożyczkowe zmagają się z tak dużą ilością dokumentacji, że w praktyce korzystałyby z najwyższych pakietów cenowych. Ustalono, że konieczne jest udostępnienie przez oferentów produktów do testów, a także uzyskanie dodatkowych informacji z zakresu tego na ile produkty mogą być modyfikowane pod kątem potrzeb konkretnych odbiorców oraz zewnętrznych systemów informatycznych z którymi współpracują fundusze (POIF/BGK). Jednocześnie, Grupa powinna zadbać o to, aby BGK miał na uwadze to, by zmieniając zasady elektronicznej sprawozdawczości uwzględniać nowe produkty informatyczne funduszy.

W trakcie spotkania podkreślano to, że najważniejsze obecnie jest to, aby podnosić poziom cyfryzacji działalności funduszy w obszarze wewnętrznym. Wskazano, że poszczególne podmioty są na bardzo zróżnicowanym poziomie jeśli chodzi o cyfryzację, a także w różnym stopniu odczuwają potrzebę rozwoju w tym obszarze. Dyskutowano także o funkcjonalnościach najbardziej popularnego obecnie pośród funduszy oprogramowania do rozliczania pożyczek. Wskazano na trendy europejskie – podejście do digitalizacji ma charakter operacyjny/funkcjonalny, wdrażane są takie rozwiązania, które upraszczają codzienne funkcjonowanie organizacji. Zgodzono się co do tego, że najsłabszy jest zawsze czynnik ludzki.

Następnie szukano rozwiązania dla barier hamujących postęp digitalizacji funduszy pożyczkowych. Zgodzono się co do tego, że największą z nich jest fakt, że poszczególne podmioty nie wiedzą jakich rozwiązań potrzebują, nie zastanawiają się nad tym, nierzadko też nie chcą nic zmieniać. Dopiero po identyfikacji potrzeb należy zastanawiać się nad źródłem ich finansowania. Środowisko funduszy wymienia się doświadczeniami z obszaru digitalizacji poprzez kuluarowe dyskusje, kontakty bilateralne, analizę ofert przedstawianych przez podmioty zewnętrzne na zjazdach branżowych. Jednocześnie może pojawić się opór przed dzieleniem się wiedzą z obszaru rozwiązań cyfrowych ukierunkowanych stricte na klienta (utrata przewag konkurencyjnych. Na obecnym etapie prac kompetencje cyfrowe klientów nie są najważniejszym zagadnieniem, trzeba je jednak mieć na uwadze nie tylko biorąc pod uwagę to jak dobrym rozwiązaniem jest uruchamianie w ramach programów pożyczkowych paneli klientów, lecz także to, że naturalnym procesem jest przenoszenie coraz większego zakresu działalności do internetu.

« Powrót do listy aktualności