Logo PZFP
pl   |   en

Odbyło się ostatnie posiedzenie Grupy roboczej PZFP ds. cyfryzacji funduszy pożyczkowych

28.11.2019 r.

27 listopada odbyło się ostatnie posiedzenie Grupy roboczej PZFP ds. cyfryzacji funduszy pożyczkowych.

Członkowie Grupy podsumowali przebieg prac i raz jeszcze przeanalizowali szereg aspektów związanych z cyfryzacją działalności funduszy pożyczkowych. Po raz kolejny powracał temat niedoskonałości funkcjonowania systemu POIF, a także celowości wprowadzenia do praktyki codziennego funkcjonowania funduszy stosunkowo prostych a jednocześnie ułatwiających prace rozwiązań informatycznych. Rozważano także celowość upowszechnienia wśród funduszy systemu scoringowego w toku analizy wniosków pożyczkowych. Dyskutowano także nad metodami rozwiązania problemu archiwizacji kolejnych dokumentów papierowych. Grupa rekomenduje m.in. stworzenie mapy współpracy – wydzielenie obszarów potencjalnej synergii oraz takich gdzie konkurencja ogranicza pole do kooperacji.

Dziękujemy wszystkim Członkom Grupy za aktywny udział w pracach, zaangażowanie i kreatywne podejście do poruszanego zagadnienia. Mamy nadzieję na to, że w przyszłym roku ruszy kolejna edycja prac przedmiotowego gremium.

« Powrót do listy aktualności