Logo PZFP
pl   |   en

PZFP zwrócił się do UOKiK o przeprowadzenie dla Członków Związku bezpłatnych szkoleń

07.01.2020 r.

PZFP zwrócił się do UOKiK o przeprowadzenie dla Członków Związku bezpłatnych szkoleń z zakresu formalnych i praktycznych aspektów przekazywania Urzędowi sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej.

Zwróciliśmy Urzędowi uwagę na to, że rosnąca akcja pożyczkowa determinuje potrzebę zatrudniania kolejnych pracowników (w tym także osób zajmujących się obowiązkami związanymi z udzielaniem pomocy de minimis) przez zrzeszone w naszym Związku podmioty. Jednocześnie często istnieje potrzeba przeszkolenia nowych pracowników. Ponadto, trzeba pamiętać  o konieczności ciągłego podnoszenia kompetencji aktualnych kadr w przedmiotowym zakresie. Biorąc pod uwagę powyższe oraz to, że naszymi Członkami są podmioty non – profit zwróciliśmy się z prośbą o zorganizowanie, przez Urząd, szkoleń dla pracowników funduszy pożyczkowych (Członków PZFP) z zakresu formalnych i praktycznych aspektów przekazywania Urzędowi sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej.

« Powrót do listy aktualności