Logo PZFP
pl   |   en

Informacja o sytuacji sektora banków spółdzielczych i zrzeszających po III kwartale 2019 r.

14.01.2020 r.

W serwisie internetowym UKNF opublikowana została informacja o sytuacji sektora banków spółdzielczych i zrzeszających po III kwartale 2019 r.  Zachęcamy do zapoznania się z publikacją, w szczególności w kontekście rywalizacji na polu przetargów organizowanych przez BGK na wybór pośredników finansowych

Na koniec września 2019 r. działało 541 banków spółdzielczych, z czego 321 było członkami systemu ochrony IPS BPS, a 194IPS SGB. Poza  IPS funkcjonowało 26 banków, z  tego  15  posiadało fundusze  własne  na  koniec września 2019  r. przekraczające 5 mln euro. Wynik finansowy netto banków spółdzielczych zmniejszył się w stosunku do września 2018 r. o 4,7% (do 518,8 mln zł). Stratę netto w łącznej kwocie 95,6 mln zł poniosło 15 banków. Głównymi powodami spadku generowanych dochodów były wzrost salda rezerw celowych (o 120,5 mln zł) oraz kosztów operacyjnych (o 60,1 mln zł).

« Powrót do listy aktualności