Logo PZFP
pl   |   en

Materiał informacyjny dotyczący kosztów pośrednich projektu Programu Wiedza Edukacja Rozwój

29.01.2020 r.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem informacyjnym dotyczącym kosztów pośrednich projektu Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Materiał, przygotowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, stanowi wskazówki zarówno dla beneficjentów PO WER jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu. Stanowi interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i ma charakter instruktażowy. Materiał nie dotyczy projektów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy oraz projektów pomocy technicznej

« Powrót do listy aktualności