Logo PZFP
pl   |   en

Sytuacja na rynku kredytowym – analiza NBP

04.02.2020 r.

NBP opublikował analizę sytuacji na rynku kredytowym w IV kw. 2019 roku. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty, które zaobserwowano w IV kwartale 2019 r., oraz przewidywania banków na I kwartał 2020 r. Informacja została przygotowana na podstawie ankiety, którą na początku stycznia 2020 r. wypełniły 24 banki o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 87%.

W IV kwartale 2019 r. ankietowane banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów w większości segmentów kredytowych, z wyjątkiem kredytów krótkoterminowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Banki zmodyfikowały również niektóre warunki udzielania kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych. W ocenie ankietowanych banków popyt na kredyty mieszkaniowe i kredyty dla przedsiębiorstw spadł, a na konsumpcyjne nie zmienił się.

W IV kwartale 2019 r. ankietowane banki kontynuowały nieznaczne zaostrzanie kryteriów udzielania kredytów dla przedsiębiorstw, z wyjątkiem kredytów krótkoterminowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla których nieznacznie złagodziły kryteria. Banki uczestniczące w badaniu zauważyły wyraźne osłabienie popytu na kredyt długoterminowy dla przedsiębiorstw, szczególnie w przypadku kredytów dla sektora MSP. Na I kwartał 2020 r. banki przewidują kontynuację umiarkowanego zaostrzania polityki kredytowej wobec małych i średnich przedsiębiorstw oraz oczekują spadku popytu na kredyty ze strony przedsiębiorstw.

Pojedyncze banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych. Ankietowane banki zauważalnie podniosły marżę kredytową nie zmieniając jednocześnie innych warunków polityki kredytowej. Po półtorarocznym okresie wzrostu popytu na kredyty mieszkaniowe banki zaobserwowały jego niewielki spadek. Banki deklarują dalsze, choć nieznaczne, zaostrzenie polityki kredytowej w I kwartale 2020 r. oraz oczekują powrotu wzrostowej tendencji w popycie na kredyt.

Skala zaostrzenia kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych w IV kwartale 2019 r. była największa w porównaniu z innymi rodzajami kredytów. Banki jednocześnie nieznacznie zmieniły niektóre warunki ich udzielania: zmniejszyły maksymalną kwotę kredytu oraz obniżyły koszty pozaodsetkowe. Ankietowane banki nie zaobserwowały zmian popytu na kredyty konsumpcyjne. Na I kwartał 2020 r. banki przewidują istotne zaostrzenie polityki kredytowej oraz nieznaczny wzrost popytu.

« Powrót do listy aktualności