Logo PZFP
pl   |   en

Aktualizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

06.02.2020 r.

Zaktualizowano Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

9 stycznia Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w RPO WSL 2014-2020. Nowy, zaktualizowany dokument został przyjęty przez Zarząd Województwa 29 stycznia 2020 r.

Wprowadzone zmiany dotyczą m.in.:

  1. Zmian w alokacji niektórych osi priorytetowych.

  2. Dostosowania wartości poszczególnych wskaźników.

  3. Zmian wartości docelowej niektórych wskaźników.

  4. Rozszerzenia katalogu beneficjentów.

  5. Dodania projektu pozakonkursowego.

  6. Doprecyzowania zapisów w zakresie typów operacji oraz katalogu grup docelowych.

Z zestawieniem zmian można zapoznać się w tym miejscu.

« Powrót do listy aktualności