Logo PZFP
pl   |   en

Regiony w nowej perspektywie

22.06.2020 r.

Minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak przedstawiła Konwentowi Marszałków informację o stanie negocjacji wieloletnich ram finansowych.

Nadzwyczajna sytuacja pandemii wywarła wpływ także na toczące się negocjacje unijnego budżetu. 27 maja 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła plan odbudowy gospodarczej UE - Recovery Plan wraz z nowym narzędziem Next Generation EU oraz propozycję odnowionych wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027. Komisja Europejska zaproponowała nowy budżet Unii Europejskiej w wysokości 1,1 biliona euro. Dodatkowo państwa członkowskie będą miały do dyspozycji 750 mld euro w grantach i pożyczkach z funduszu odbudowy. Polska byłaby w ujęciu brutto – czwartym, a w ujęciu netto trzecim największym beneficjentem tego mechanizmu.

W wielu aspektach wdrażanie funduszy w ramach polityki spójności będzie podobne jak w latach 2014-2020, ponieważ pozostaną programy zarządzane z poziomu krajowego i regionalnego. Ministerstwo planuje też dodać program ponadregionalny, który byłby dedykowany obszarom z deficytem i o słabszych wskaźnikach gospodarczych. Jego głównym celem byłoby likwidowanie barier rozwojowych i poprawa atrakcyjności inwestycyjnej.

 

« Powrót do listy aktualności