Logo PZFP
pl   |   en

Nowa wersja Europejskiego Kodeksu dobrego postępowania w zakresie udzielania mikrokredytów

02.07.2020 r.

Komisja Europejska zaktualizowała Europejski kodeks dobrego postępowania w zakresie mikrokredytów, aby odzwierciedlić zmieniające się realia rynkowe i uwzględnić szeroką gamę dostawców w sektorze mikrofinansowania w Europie. Wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.

            Celem aktualizacji Kodeksu było dopracowanie istniejących klauzul w Kodeksie, w stosownych przypadkach. Niektóre części Kodeksu zostały zmienione, aby lepiej odzwierciedlały zmieniającą się rzeczywistość rynkową, w tym najlepsze praktyki i bardziej realistyczne oczekiwania dostawców. Konieczne były także poprawki, aby Kodeks uwzględnił różnorodność europejskich instytucji mikrofinansowych pod względem wielkości, struktur prawnych i krajowych ram regulacyjnych.

Jednak instytucje mikrofinansowe, które złożą wniosek o ocenę Kodeksu od daty publikacji (30 czerwca 2020 r.), Zostaną ocenione na podstawie zaktualizowanego Kodeksu. Instytucje mikrofinansowe, które już złożyły wniosek o ocenę Kodeksu, ale nie zostały jeszcze ocenione, mogą zdecydować się na ocenę na podstawie zaktualizowanego lub poprzedniego Kodeksu. Wcześniej przyznane certyfikaty zgodności z Kodeksem dla instytucji mikrofinansowych zachowują ważność zgodnie ze wskazaniem w momencie przyznania do ich wygaśnięcia.

Więcej informacji

Zaktualizowana wersja Kodeksu

 

« Powrót do listy aktualności