Logo PZFP
pl   |   en

Regionalny Program Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

03.07.2020 r.

Zaktualizowano Regionalny Program Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Przedstawiamy Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjęty przez Komisję Europejską Decyzją Wykonawczą Komisji nr C (2020) 587 z dnia 30 stycznia 2020 roku, zmieniającą decyzję wykonawczą C(2014) 10021 z dnia 16 grudnia 2014 roku. Decyzja wykonawcza C(2014) 10021 z dnia 16 grudnia 2014 roku to decyzja zatwierdzająca niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” w Polsce, oraz zatwierdzająca niektóre elementy umowy partnerstwa z Polską, ze zmianami przyjętymi Uchwałą Nr 15/588/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2020 roku.

 

« Powrót do listy aktualności