Logo PZFP
pl   |   en

Szkolenie w Warszawie – realizacja projektów w obliczu pandemii

10.09.2020 r.

Zachęcamy do udziału w szkoleniu "EFS – Realizacja projektów współfinansowanych przez UE w ramach RPO WM 2014-2020 w obliczu pandemii COVID-19 i ich rozliczanie w systemie SL2014".

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza na bezpłatne szkolenie, którego celem jest zapoznanie uczestników z zasadami realizacji projektów współfinansowanych przez UE w ramach RPO WM 2014-2020 w obliczu pandemii COVID-19 i ich rozliczania w systemie SL2014 (projekty EFS).

Najbliższe szkolenie odbędzie się 17 września 2020 r. od 9:30 do 15:30 w Warszawie. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do 16 września do 11.00. Udział w szkoleniu (organizator: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych) jest bezpłatny w tym materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.

Agenda:

9:30-10:00: Rejestracja na szkoleniu; wydanie materiałów szkoleniowych;  

10:00-11:30: Wyłączenia w stosowaniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności; Działania możliwe do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii na realizację projektów współfinansowanych z EFS; Umowa o dofinansowanie projektu rozliczanego rzeczywiście poniesionymi wydatkami z EFS dla Osi IX i X m.in.: w zakresie uregulowań dotyczących wystąpienia siły wyższej; Dokonywanie zmian w projekcie dot. m.in.: zakupów środków ochrony osobistej; Monitorowanie uczestników projektu w systemie SL2014; Monitorowanie działań COVID-19 w ramach projektów EFS w systemie SL2014- projekty rozszerzone o działania związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19

11:30-12:00: Przerwa kawowa;

12:00-13:00: System SL2014; Prezentacja wniosku o płatność; Wykazywanie postępu rzeczowo- finansowego projektu; Omówienie pól sprawozdawczych we wniosku o płatność;  Podsumowanie szkolenia; Rozdanie zaświadczeń;

13:00-13:45: Przerwa obiadowa;

13:45-15:30: Konsultacje indywidualne

« Powrót do listy aktualności