Logo PZFP
pl   |   en

Rejestracje i upadłości podmiotów gospodarczych w III kw. 2020 roku

12.11.2020 r.

GUS opublikował dane dotyczące rejestracji i upadłości podmiotów gospodarczych w III kwartale 2020 roku.

Liczba rejestracji podmiotów gospodarczych w III kwartale 2020 r. wyniosła 87 360 wobec 87 788 w analogicznym okresie roku poprzedniego. W III kwartale 2020 r. zaobserwowano spadek liczby rejestracji w sekcji transport i gospodarka magazynowa (o 5,9%), w usługach (o 2,7%), w przemyśle (o 2,6%), w zakwaterowaniu i gastronomii (o 1,0%), oraz w budownictwie (o 0,6%). Większą liczbę rejestracji niż rok wcześniej zanotowano w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 9,2%) oraz w informacji i komunikacji (o 2,5%). Liczba rejestracji w III kwartale 2020 r. w stosunku do III kwartału 2019 r. zmniejszyła się w prawie wszystkich wyróżnionych formach prawnych, z wyjątkiem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (wzrost o 10,2%) oraz oddziałów zagranicznych przedsiębiorstw (wzrost o 1,9%). Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 84,7% wszystkich rejestracji podmiotów gospodarczych, a spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 12,2% (w trzecim kwartale 2019 r. udziały te wynosiły odpowiednio 85,5% i 11,2%).

Liczba upadłości podmiotów gospodarczych w III kwartale 2020 r. wyniosła 123 i była o 7,5% mniejsza niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spadek liczby upadłości odnotowano w budownictwie (18 wobec 28), transporcie i gospodarce magazynowej (5 wobec 9), informacji i komunikacji (1 wobec 5), usługach (18 wobec 21) oraz przemyśle (32 wobec 33). Wzrost liczby upadłości zanotowano w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (34 wobec 28), oraz zakwaterowaniu i gastronomii (9 wobec 5). Według wyróżnionych form prawnych mniejszą liczbę upadłości podmiotów gospodarczych zanotowano dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (26 wobec 37), spółdzielni (1 wobec 5) oraz spółek akcyjnych (7 wobec 9). Wśród podmiotów, dla których ogłoszono upadłość 64,2% stanowiły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wobec udziału 55,6% w III kwartale 2019 r.), a 21,1% osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (wobec udziału 27,8% w III kwartale 2019 r.).

 

« Powrót do listy aktualności