Logo PZFP
pl   |   en

Już 1 grudnia odbędzie się konferencja funduszy pożyczkowych

16.11.2020 r.

1 grudnia odbędzie się, organizowana wspólnie przez PZFP i BGK, konferencja funduszy pożyczkowych (ramowy program w załączeniu).  Spotkanie będzie miało formę online.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostaną Członkowie PZFP. Ze strony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej potwierdzony został udział Pani Marty Leśniak – Zastępca Dyrektora Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych i Pani Katarzyny Kaczkowskiej – Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju. Ze strony BGK w konferencji będą uczestniczyć m.in. Pan Przemysław Cieszyński – Członek Zarządu Banku i Pani Anna Gajewska – Dyrektor Departamentu Instrumentów Finansowych. Zaproszenie przekazano także IZ poszczególnych RPO.

W trakcie spotkania przedstawiona zostanie prezentacja PZFP zawierająca nasze postulaty dotyczące zasad wdrażania instrumentów zwrotnych w kolejnej perspektywie finansowej UE. Przedstawiciele Banku i Ministerstwa przekażą informacje nt. stanu realizacji projektów, planowanych dalszych rozwiązań związanych z pandemią COVID-19, najważniejszych założeń dla wdrażania instrumentów finansowych w kolejnej perspektywie finansowej UE.

Prosimy o przekazywanie zagadnień i konkretnych pytań, które powinny zostać zadane w trakcie konferencji.

 

« Powrót do listy aktualności