Logo PZFP
pl   |   en

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

24.11.2020 r.

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

10 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 1496/20 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 50.0). Nowa wersja dokumentu obejmuje zmiany w odniesieniu do następujących punktów: 1. W działaniu 7.6 modyfikacja grupy docelowej/ostatecznych odbiorców wsparcia 2. Zmiana załącznika nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie który będzie wnioskodawcą. 3. Zmiany w Indykatywnym Planie Finansowym.

 

« Powrót do listy aktualności