Logo PZFP
pl   |   en

Częściowe zawieszenie Wytycznych

14.12.2020 r.

Częściowo zawieszone zostały Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zmiana wytycznych jest stosowana od 1 lutego 2020 r., natomiast częściowe zawieszenie stosowania wytycznych obowiązuje od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r..

Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych.

Informacja o zmianie wytycznych.

 

« Powrót do listy aktualności