Logo PZFP
pl   |   en

Rejestracje i upadłości podmiotów gospodarczych w IV kwartale 2020 roku

15.02.2021 r.

Jak pokazują dane GUS, w IV kwartale 2020 roku odnotowano 75 925 rejestracji podmiotów gospodarczych tj. o 3,0% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku oraz 106 upadłości podmiotów gospodarczych tj. o 33,3% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku.

 Liczba rejestracji podmiotów gospodarczych w IV kwartale 2020 r. wyniosła 75 925 wobec 78 308 w analogicznym okresie roku poprzedniego. W IV kwartale 2020 r. zaobserwowano spadek liczby rejestracji w sekcji zakwaterowanie i gastronomia (o 21,4%), transport i gospodarka magazynowa (o 14,6%), budownictwo (o 3,6%), a także w przemyśle (o 3,4%) i usługach (o 1,0%). Większą liczbę rejestracji niż rok wcześniej zanotowano w informacji i komunikacji (o 18,0%) oraz handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 0,3%). Liczba rejestracji w IV kwartale 2020 r. w stosunku do IV kwartału 2019 r. zmniejszyła się w prawie wszystkich wyróżnionych formach prawnych, z wyjątkiem spółek jawnych (wzrost o 182 jednostki) oraz spółek partnerskich (wzrost o 2 jednostki). Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 83,4% wszystkich rejestracji podmiotów gospodarczych, a spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 13,6% (w czwartym kwartale 2019 r. udziały te wynosiły odpowiednio 82,5% i 13,4%).

Łącznie w całym 2020 r. odnotowano 311 794 rejestracje, tj. o 12,4% mniej niż w roku 2019.

 

« Powrót do listy aktualności