Logo PZFP
pl   |   en

Sytuacja w sektorze przedsiębiorstw w IV kw. 2020 r.

16.02.2021 r.

Zachęcamy do zapoznania się z danymi NBP dotyczącymi sytuacji przedsiębiorstw w IV kw. 2020 r.

Zdecydowana większość ankietowanych w ramach Szybkiego Monitoringu NBP przedsiębiorstw (ok. 70%) oceniło, że w skali całego 2020 r. pandemia COVID-19 oddziaływała na ich sytuację w stopniu co najmniej umiarkowanie negatywnym, w  tym  ok.  1/5  z  nich  – zdecydowanie negatywnie. Prawie 1/3badanych  doświadczyła  wpływu  niezbędnych  restrykcji  przeciwpandemicznych,  przy  czym  8% – bezpośredniego  (to  głównie  podmioty  z  tzw.  sektora  HoReCa). Niemal  połowa respondentów zadeklarowała jednak skorzystanie z co najmniej jednego instrumentu wsparcia finansowego - najczęściej ze środków dostępnych w ramach tarczy finansowej PFR. Działania te znacznie złagodziły przebieg kryzysu w całym sektorze przedsiębiorstw niefinansowych (SPN), w tym istotnie wsparły jego płynność i stabilizowały rynek pracy.

 

« Powrót do listy aktualności